Programa de axudas ás aceleradoras privadas de apoio ao emprendemento innovador.

Tecnoloxías Clave Facilitadoras (KET) para a Industria do Futuro

Oportunidades para o uso da computación nas pemes

Aceleración e consolidación de proxectos especializados en automoción e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables

 "Foro sobre Compra Pública Innovadora no sector da auga

Galicia incrementa en mayo el número de trabajadores autónomos por tercer mes consecutivo.

Convenio entre a Asociación de Empresarios e Prevensystem

Aberto o segundo prazo de inscrición no Brokerage sobre Bioeconomía.

PROGRAMA EUROPEO

El IPC se mantendrá en niveles bajos pero no preocupantes

Subvencións 2016

CALENDARIO CONTRIBUINTE

A TRAVÉS DE INTERNET EL EMBARGO 

Rehabilitación de edificios e vivendas dos Camiños de Santiago.

Asociación       

Nueva directiva

Viveros empresa